Zapytanie ofertowe na dostarczenie infrastruktury do koszykówki 3x3

Polski Związek Koszykówki zaprasza do składania ofert na dostarczenie infrastruktury do koszykówki 3x3 na potrzeby kadr narodowych.

news

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa boisk do koszykówki 3x3 na terenie Polski w ilości i o wymaganiach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia;
- dostawa koszy najazdowych do koszykówki 3x3 na terenie Polski w ilości i o wymaganiach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia.

Szczegółowe informacje zawarte są zapytaniu ofertowym

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAŁĄCZNIK NR 1. WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

 

UWAGA!
Dokument został uzupełniony w dniu 4.11.2020.
W punkcie 3 tj. Gwarancje zostało doprecyzowane, że gwarancja może być producenta lub PODWYKONAWCY.
W punkcie 6 tj. Wymagania Stawiane Wykonawcom, został wskazany dodatkowy dokument, który musi przedstawić oferent: aktualny certyfikat FIBA 3x3 dla boisk oraz koszy.
Pozostała treść zapytania ofertowego pozostała bez zmian

udostępnij