Koszykówka 3x3 na OOM!

Koszykówka 3x3 stale się rozwija i cieszy sie coraz większą popularnością, także wśród młodych adeptów basketu. Fakt ten dostrzegło Ministerstwo Sportu, które włączyło koszykówkę 3x3 do wykazu sportów, w których rozgrywane są zawody finałowe Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. Pierwszy raz w historii rywalizacja w koszykówce 3x3 w ramach OOM odbędzie się w 2024 roku.

news

Zgodnie z Regulaminem Cyklu prawo gry w rozgrywkach OOM 3x3 przysługuje wszystkim kadrom wojewódzkim, a udział w nich jest dobrowolny.

Rozgrywki odbywać się będą w jednym etapie z udziałem 16 drużyn kadr wojewódzkich, rozgrywane w bloku letnim. Turniej będzie trwał dwa dni dla kobiet i dwa dni dla mężczyzn.

W historycznym, pierwszym turnieju 3x3 podczas OOM będą mogli wziąć udział zawodnicy urodzeni w latach 2009 – 2011, posiadający licencje okresowe zawodnika na rozgrywki w danym województwie wydane przez właściwy WZKosz zgodnie z postanowieniami Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz. Zawodnicy zagraniczni nie mogą brać udział w Mistrzostwach.

Liczba zawodników zgłoszonych do turnieju Mistrzostw nie może być mniejsza niż 3 i nie większa niż 4.

Wszyscy zawodnicy muszą mieć utworzone konta na platformie https://play.fiba3x3.com/ zgodnie z rzeczywistymi danymi osobowymi (imiona, nazwisko, data urodzenia itp.)

Ewidencję i weryfikację rozgrywek będzie prowadził Wydział Rozgrywek PZKosz.

Terminarz meczów w poszczególnych dniach turnieju będzie ustalał Wydział Rozgrywek i poda w wydawanym najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem turnieju komunikacie.

Gospodarzem OOM w sportach letnich w 2024 roku będzie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

udostępnij